त्रुटि वा विवादको अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ?

कृपया लाइभ च्याट मार्फत हाम्रो २४/७ ग्राहक सेवा टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र निम्नानुसार जानकारी प्रदान गर्नुहोस्:

  1. प्रयोगकर्ता नाम
  2. खेल विवरण
  • खेलको नाम
  • शर्त आईडी
  • शर्त रकम
  • शर्त समय
140190cookie-checkत्रुटि वा विवादको अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ?