के म एकै समयमा २ वटा यन्त्रहरूमा मेरो बाजी खातामा लगइन गर्न सक्छु?

होइन। तपाईंसँग एकै समयमा एउटा मात्र खाता लगइन हुन सक्छ। यदि तपाईं मुख्य वेबसाइटमा लग इन हुनुहुन्छ र तपाईंले मोबाइल साइटमा लग इन गर्नुभयो भने, तपाईं मुख्य वेबसाइटबाट स्वचालित रूपमा लग आउट हुनुहुनेछ र यसको विपरीत।

139921cookie-checkके म एकै समयमा २ वटा यन्त्रहरूमा मेरो बाजी खातामा लगइन गर्न सक्छु?