‘कुनै पनि बाधामा स्वीकार गर्नुहोस्’ भन्नाले के बुझिन्छ?

बेट्सलिप सिर्जना र बेट प्लेसमेन्ट बीच बाधाहरू परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसैले, कुनै पनि बाधाहरूमा स्वीकार गर्न छनौट गर्दा बाधाहरू परिवर्तन हुँदा पनि तपाईंको बाजी राख्न अनुमति दिनेछ। 

138753cookie-check‘कुनै पनि बाधामा स्वीकार गर्नुहोस्’ भन्नाले के बुझिन्छ?