स्पोर्ट्सबुक – १X२ के हो?

“१ X२ ” ले ३ परिणामहरूलाई जनाउँछ जुन घटनाको परिभाषित अवधि भित्र हुन सक्छ।

गृह टोलीले जित्नेछ, अवे टोलीले जित्नेछ, वा कार्यक्रम ड्र (एक्स) मा समाप्त हुनेछ।

138505cookie-checkस्पोर्ट्सबुक – १X२ के हो?