के तपाइँको वेबसाइट मा प्रदर्शित मिलान जानकारी सधैं सही छ?

यद्यपि हामी सधैं सही डाटा प्रदर्शन गर्न कोसिस गर्छौं, घटनासँग सम्बन्धित जानकारी (जस्तै मिति, समय, स्कोर, तथ्याङ्क, समाचार, रातो कार्ड, तटस्थ ग्राउन्ड विवरणहरू, आदि) सामान्य जानकारी उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। प्रदान गरिएको जानकारीको शुद्धताको लागि कम्पनी उत्तरदायी हुनेछैन।

139011cookie-checkके तपाइँको वेबसाइट मा प्रदर्शित मिलान जानकारी सधैं सही छ?