मैले मेरो पहिलो जम्मा गरेको छु र अपेक्षा गरेको भन्दा थोरै बोनस प्राप्त गरेको छु, बाँकी बोनस कहाँ छ?

यो ’cause बाजी द्वारा प्रस्ताव गरिएको बोनस रकम अधिकतम भुक्तानी सीमा छ। उदाहरण को लागी, हामी 100% पहिलो जम्मा बोनस प्रस्ताव गर्छौं, तर अधिकतम बोनस भुक्तानी रकम 10,000 सम्म छ। यसको मतलब तपाईंले रु १५,००० को पहिलो जम्मा गर्नुभयो भने, तपाईंले पाउनुहुने बोनस रकम रु १०,००० हुनेछ।

नोट: कृपया प्रत्येक बोनसको भुक्तानी सीमाको लागि सान्दर्भिक पदोन्नतिका सर्तहरू जाँच गर्नुहोस्।

137630cookie-checkमैले मेरो पहिलो जम्मा गरेको छु र अपेक्षा गरेको भन्दा थोरै बोनस प्राप्त गरेको छु, बाँकी बोनस कहाँ छ?