म कसरी मेरो जम्मा / निकासी इतिहास जाँच गर्न सक्छु?

तपाइँको जम्मा / निकासी सारांश जाँच गर्न को लागी:

चरण १:
आफ्नो बाजीको खातामा लगइन गर्नुहोस् र ‘सदस्य केन्द्र’ मा क्लिक गर्नुहोस्।

आफ्नो बाजीको खातामा लगइन गर्नुहोस् र ‘मेरो खाता’ मा क्लिक गर्नुहोस्।चरण २:

“लेनदेन रेकर्डहरू” चयन गर्नुहोस्।


141012cookie-checkम कसरी मेरो जम्मा / निकासी इतिहास जाँच गर्न सक्छु?