न्यूनतम जम्मा रकम के हो?

 न्यूनतम जम्मा रकम रु २०० हो।

140932cookie-checkन्यूनतम जम्मा रकम के हो?