एकल लेनदेनको लागि जम्मा रकममा कुनै सीमा छ?

हो। प्रत्येक जम्माको लागि अधिकतम रकम तपाइँको मनपर्ने जम्मा च्यानलहरूमा निर्भर गर्दछ:

Deposit Channel Deposit Amount
भुक्तानी गेटवे रु२००  –  रु२५,००० 
UPI रु२००  –  रु२५,०००
बैंक स्थानान्तरण रु२०० – अधिकतम जम्मा रकम प्रत्येक बैंक मा निर्भर गर्दछ।
USDT न्यूनतम र अधिकतम जम्मा रकम पछिल्लो दरमा निर्भर गर्दछ।
141151cookie-checkएकल लेनदेनको लागि जम्मा रकममा कुनै सीमा छ?