यदि मैले खेलबाट विच्छेद गरे भने के हुन्छ?

यदि तपाइँ जडान समस्याको कारण खेलबाट विच्छेद हुनुभयो भने, तपाइँको शर्त रेकर्ड गरिनेछ र राउन्डको नतिजाहरूमा आधारित भुक्तान गरिनेछ। तपाईं खेल इतिहास मा परिणाम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।

137313cookie-checkयदि मैले खेलबाट विच्छेद गरे भने के हुन्छ?